Skip top navigation

Tương lai của Clipper

Chúng tôi đang thực hiện bước kế tiếp.

Chúng tôi đang hợp tác với các khách hàng của Clipper và những người chuyển xe khác để xác định những yếu tố quan trong của hệ thống Clipper kể từ 2014. Hệ thống hiện tại, thực hiện lần đầu vào 2006 với tên gọi là TransLink, được thiết kế vào cuối thập niên 1990. Thiết bị cũ kỹ và kỹ nghệ mới đã làm cho hệ thống xài thẻ hiện tại trở nên lạc hậu, thiếu các tính năng, như kết hợp điện thoại di động và hay khả năng sử dụng ngay giá trị mua trực tuyến hay qua điện thoại.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Cubic Transportation Systems, Inc., sẽ đưa Clipper sang thế hệ mới bằng cách thiết kế, khai thác và vận hành hệ thống trả tiền vé hiện đại cho Vùng Vịnh. Cubic sẽ cập nhật toàn bộ hệ thống Clipper bằng thiết bị mới và các hoạt động tầng sau và sẽ có thêm:

  • Hệ thống dựa theo trương mục giúp khách hàng nạp lại các thẻ Clipper qua nhiều phương cách khác nhau để họ sử dụng ngay trị giá của thẻ
  • Ứng dụng di động mới giúp khách hàng sử dụng điện thoại khôn ngoan để nạp lại trương mục và trả tiền vé của họ
  • Khả năng kết hợp với những người cung cấp vận chuyển khác, như dùng chung xe đạp và đi cùng tuyến đường
  • Khả năng tương thích tốt hơn với các chương trình chuyển tiếp do hãng làm, trường cao đẳng và đại học vận hành

Chúng tôi dự kiến sẽ chuyển tiếp suôn sẻ cho các khách hàng Clipper, để họ sử dụng liên tục thẻ Clipper, cũng như có cơ hội dùng các lựa chọn trả tiền mới. Dự kiến có các cải tiến đầu tiên cho khách hàng vào đầu 2019, qua ứng dụng di động vào 2020. Và dù tiền vé do các cơ quan chuyển tiếp cá nhân đặt ra, hệ thống Clipper mới sẽ điều chỉnh tốt hơn những thay đổi tiền vé của cơ quan và cung cấp các khuyến mãi vé đặc biệt.

Xem lại ở đây để biết những phát triển mới hay để tiếp tục cung cấp thông tin phản hồi.

Tải Tóm Lược Điều Hành Tham Gia Công Chúng về Tương Lai của Clipper (PDF) để biết thêm về kết quả của chương trình tham gia công chúng 2017. Tải Tóm Lược Ý Kiến Công Chúng về Tương Lai của Clipper 2015 (PDF) để biết kết quả những lần công chúng tham gia trước đây.

Quý vị có thể tiếp tục chia sẻ những gì quý vị muốn cho tương lai của Clipper qua điện thư feedback@futureofclipper.com hoặc âm thoại theo số 415-778-6680.

 

 

Giới thiệu về Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), hệ thống hiện nay có hơn 2 triệu thẻ đang thông hành và được sử dụng trung bình cho khoảng 800,000 chuyến đi một ngày trong tuần. Clipper được tất cả các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Ủy ban Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan lập kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận chuyển trong khu vực.

Chính sách về sự Riêng tư

Địa điểm mạng này được sở hữu và vận hành bởi MIG Townsquare thay mặt cho MTC. Sự riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của họ. Để có thêm thông tin, xin xem lại Chính sách về sự Riêng tư của MIG Townsquare và tham khảo toàn bộ Chính sách về sự Riêng tư của Chương trình Clipper. MIG Townsquare chịu trách nhiệm về việc thực hành chính sách của riêng họ.