Tương lai của Clipper

Cảm ơn quý vị đã tham gia.

Kể từ năm 2014, Ủy ban Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) và các cơ quan vận chuyển đối tác đã mời quý vị chia sẻ những gì quý vị muốn thấy có ở thế hệ tiếp theo của Clipper. Trong năm 2017, việc tiếp cận này đã bao gồm:

  • Ý kiến phê bình qua email, thư thoại và phương tiện truyền thông xã hội về một dự thảo yêu cầu đề xuất để tìm kiếm công ty sẽ thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống Clipper mới;
  • Các nhóm tập trung để thảo luận về các sở thích liên quan đến dịch vụ khách hàng và mua vé;
  • Một cuộc thăm dò khảo sát trực tuyến để khám phá sâu hơn những vấn đề này (với hơn 8.700 câu trả lời);
  • Phỏng vấn các bên liên quan về khả năng tiếp cận, các chương trình giúp người lợi tức thấp tiếp cận và phúc lợi vận chuyển; và
  • Một cuộc thăm dò khảo sát 1,088 người không sử dụng Clipper để khám phá thêm các rào cản đối với việc sử dung Clipper và thử nghiệm những cải tiến mong muốn.

Chúng tôi rất biết ơn về những phản hồi của quý vị và muốn chia sẻ những gì chúng tôi đã tìm hiểu được:

Mobile icon

Khách hàng của chúng tôi đa dạng, đánh giá cao sự tiện lợi và có những sở thích cá nhân hoặc nhu cầu xung quanh việc thanh toán vận chuyển. Chúng tôi phải truyền bá thông tin cho mọi người về cách chúng tôi phục vụ nhu cầu của họ ngày hôm nay và trong tương lai.

Family icon

Nhiều người muốn sử dụng Clipper để thanh toán phí cầu đường, phí đậu xe, dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật và nhiều thứ khác. Mọi người có nhiều khả năng sử dụng Clipper hơn nếu họ có thể dùng nó về nhiều thứ khác ngoài dịch vụ vận chuyển.

parking icon

Hành khách vận chuyển muốn thêm giá trị thẻ trên đường đi và sử dụng ngay lập tức. Ví kỹ thuật số, các ứng dụng của điện thoại thông minh - mọi người quan tâm nhiều hơn về khả năng làm việc đó hơn là làm thế nào.

parking icon

Mọi người muốn có nhiều thông tin hơn là ít thông tin. Hầu hết đều thích dịch vụ khách hàng tự phục vụ, trong khi một số lại thích nói chuyện với một người trên điện thoại.

parking icon

Hành khách vận chuyển muốn có chính sách giá vé trong khu vực với sự giảm giá vé khi sử dụng nhiều cơ quan vận chuyển. Thế hệ kế tiếp của Clipper sẽ thích ứng với các chính sách do các cơ quan vận chuyển trong khu vực đề ra.

Để biết thêm về kết quả của các hoạt động về sự tham gia của công chúng năm 2017, hãy tải xuống Tóm lược về sự Tham gia của Công chúng vào Tương lai của Clipper (dạng PDF). Để biết kết quả của các hoạt động về sự tham gia của công chúng trước đây, hãy tải xuống Tóm tắt Phản hồi của Công chúng về Tương lai của Clipper năm 2015 (dạng PDF).

Quý vị có thể tiếp tục chia sẻ những gì quý vị mong muốn thấy có trong Clipper tương lai qua email feedback@futureofclipper.com hay hộp thư thoại số 415.778.6680.

 

 

Giới thiệu về Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), hệ thống hiện nay có hơn 2 triệu thẻ đang thông hành và được sử dụng trung bình cho khoảng 800,000 chuyến đi một ngày trong tuần. Clipper được tất cả các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Ủy ban Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan lập kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận chuyển trong khu vực.

Chính sách về sự Riêng tư

Địa điểm mạng này được sở hữu và vận hành bởi MIG Townsquare thay mặt cho MTC. Sự riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của họ. Để có thêm thông tin, xin xem lại Chính sách về sự Riêng tư của MIG Townsquare và tham khảo toàn bộ Chính sách về sự Riêng tư của Chương trình Clipper. MIG Townsquare chịu trách nhiệm về việc thực hành chính sách của riêng họ.