Skip top navigation

Tương lai của Clipper

Chúng tôi đang thực hiện bước kế tiếp.

Tương lai của Clipper là đây! Ứng dụng di động mới của chúng tôi sắp ra mắt—quý vị sẽ sớm quản lý được trương mục Clipper của mình ngay trên điện thoại. Quý vị cũng có thể dùng điện thoại để trả tiền vé. Ra mắt vào năm 2021, ứng dụng mới của chúng tôi sẽ giúp quý vị dùng các tính năng trương mục cần thiết, và có cả những công cụ hoạch định chuyến đi hữu ích—tất cả đều nằm trong tay quý vị!

Làm Người Thử Dùng Ứng Dụng Di Động Clipper!

Chúng tôi đang tìm kiếm những người tự nguyện thử dùng ứng dụng di động Clipper trong chương trình thí điểm. Đây là cơ hội quý vị được xem trước ứng dụng mới và cho biết ý kiến người dùng trước khi ứng dụng ra mắt vào lúc quan trọng!

Chúng tôi sẽ chọn một số người để thử dùng các tính năng cụ thể của ứng dụng Clipper; còn những người khác thì dùng thử hệ thống trả tiền mới.

Nếu quý vị muốn tham gia, xin gởi mẫu ngắn này rồi chúng tôi sẽ cho biết quý vị được chọn tham gia hay không.

Tương lai của Clipper sẽ cho quý vị có thêm nhiều lựa chọn —quý vị có thể tiếp tục dùng thẻ Clipper nhựa hoặc trả tiền bằng điện thoại.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện các cải tiến quan trọng khác để Clipper trở thành hệ thống hàng đầu cho người dùng phương tiện công cộng ở Vùng Vịnh:

  • Khả năng kết hợp với những nơi chuyên chở khác, như chuyên chở người khuyết tật
  • Các tính năng quản lý trương mục tiện lợi hơn như quản lý tất cả việc dùng Clipper của cả gia đình quý vị bằng một trương mục duy nhất

Dù các cơ quan chuyên chở riêng biệt tự quy định giá vé, hệ thống Clipper mới sẽ giúp quý vị thích ứng tốt hơn với những thay đổi giá vé và có các chương trình khuyến mãi giá vé đặc biệt.

Tải xuống tờ thông tin Tương Lai của Clippercác Thắc Mắc Thường Gặp về Tương Lai của Clipperđể biết thêm thông tin.

 

Chương Trình Tham Gia của Công Chúng vào Tương Lai của Clipper:

Quý vị có thể tiếp tục chia sẻ những điều mình muốn về tương lai của Clipper qua điện thư feedback@futureofclipper.com hoặc thư thoại theo số 415-778-6680.

Lấy thông tin về những nỗ lực tham gia của công chúng trước đây:

 

 

Giới thiệu về Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), hệ thống hiện nay có hơn 2 triệu thẻ đang thông hành và được sử dụng trung bình cho khoảng 800,000 chuyến đi một ngày trong tuần. Clipper được tất cả các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Ủy ban Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan lập kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận chuyển trong khu vực.

Chính sách về sự Riêng tư

Địa điểm mạng này được sở hữu và vận hành bởi MIG Townsquare thay mặt cho MTC. Sự riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của họ. Để có thêm thông tin, xin xem lại Chính sách về sự Riêng tư của MIG Townsquare và tham khảo toàn bộ Chính sách về sự Riêng tư của Chương trình Clipper. MIG Townsquare chịu trách nhiệm về việc thực hành chính sách của riêng họ.