Skip top navigation

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào thì ra mắt thế hệ tiếp theo của Clipper?

Muốn cho giai đoạn chuyển tiếp được suôn sẻ nhất thì MTC và những người hoạt động trong chuyên chở sẽ khai trương thế hệ tiếp theo của Clipper theo nhiều bước và giai đoạn được kiểm soát. Chương trình hiện nay là thử nghiệm thí điểm ứng dụng Clipper trước khi hết năm 2020 rồi cho sử dụng thiết bị mới cho từng cơ quan chuyên chở trong thời gian từ một đến hai năm.

 

Tôi có phải lấy thẻ Clipper mới không, hay thẻ cũ của tôi vẫn hoạt động cho hệ thống mới?

Dự định hiện nay là để thẻ hiện có hoạt động trên hệ thống mới.

 

Tại sao thay đổi hệ thống hiện tại?

Hệ thống ban đầu được thiết kế vào những năm 1990 và một số thiết bị khó thay thế hoặc đã lỗi thời. Tuy kỹ nghệ mới tạo ra những cơ hội thú vị nhưng kết hợp chúng vào hệ thống Clipper hiện tại có thể tốn kém và nhiều nguy cơ.

 

Hệ thống chuyên chở ở những nơi khác trong nước đang hoạt động ra sao?

Các hệ thống chuyên chở ở Bắc Mỹ từ Bờ Tây (như Seattle, Portland và Vancouver) đến Bờ Đông (như Philadelphia, Boston và Thành Phố New York) đang phát triển các hệ thống trả tiền vé mới, sử dụng thẻ khôn ngoan, điện thoại khôn ngoan, thẻ tín dụng, ứng dụng di động và kỹ nghệ mới khác.

 

Công chúng có tham gia vào thiết kế hệ thống không?

Chúng tôi đã làm nhiều khảo sát, thu thập phản hồi từ khách hàng và công chúng để hướng dẫn chúng tôi thiết kế hệ thống Clipper thế hệ tiếp theo. Quý vị vẫn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với Clipper và những điều quý vị muốn thấy trong tương lai qua, điện thư feedback@futureofclipper.com hoặc thư thoại theo số 415-778-6680.

 

Tải xuống các Thắc Mắc Thường Gặp về Tương Lai của Clipper để biết thêm câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp.