Các câu hỏi thường gặp

Khi nào thì Clipper đời sắp tới sẽ khai trương?
MTC và các nhà vận hành giao thông chủ trương cho khai trương Clipper đời sắp tới vào năm 2020.

Tôi có phải mua thẻ Clipper mới hay không, hoặc thẻ cũ của tôi sẽ hoạt động trong hệ thống mới?
Kế hoạch hiện tại là cho phép thẻ hiện tại hoạt động trong trong hệ thống mới.

Vì sao quý vị phải thay đổi hệ thống hiện tại?
Hệ thống nguyên thủy được thiết kế vào những năm 90 và một số các thiết bị cần được thay thế nhưng thay thế chúng không phải là dễ hoặc ngay cả chúng đã trở nên lỗi thời. Và tuy công nghệ mới tạo ra những cơ hội phát triển tốt, kết hợp chúng vào hệ thống Clipper hiện đang có sẽ rất tốn kém và nguy hiểm.

Các hệ thống vận chuyển ở những nơi khác trong nước đã làm những gì ?
Các hệ thống vận chuyển từ Portland và Vancouver đến Philadelphia và Thành phố New York đã áp dụng những hệ thống trả tiền vé mới sử dụng thẻ thông minh, điện thoại thông minh, thẻ tín dụng, các ứng dụng cho điện thoại di động và các công nghệ mới khác hoặc đang phát triển những công nghệ này.

Bằng cách nào công chúng có thể có tiếng nói trong cách thiết kế hệ thống ?
Chúng tôi bắt đầu bằng cách thu thập phản hồi của khách hàng và công chúng để giúp hướng dẫn cách phát triển hệ thống Clipper đời sắp tới vào năm 2014 và chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội để công chúng phản hồi. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về Clipper và những điều quý vị muốn thấy có trong tương lai qua thư điện tử tại feedback@futureofclipper.com hoặc qua hộp thư thoại theo số 415.778.6680.