Skip top navigation

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào thì Clipper đời sắp tới sẽ khai trương?

MTC và các nhà vận hành giao thông chủ trương cho khai trương Clipper đời sắp tới vào năm 2020.

 

Tôi có phải mua thẻ Clipper mới hay không, hoặc thẻ cũ của tôi sẽ hoạt động trong hệ thống mới?

Kế hoạch hiện tại là cho phép thẻ hiện tại hoạt động trong trong hệ thống mới.

 

Vì sao quý vị phải thay đổi hệ thống hiện tại?

Hệ thống nguyên thủy được thiết kế vào những năm 90 và một số các thiết bị cần được thay thế nhưng thay thế chúng không phải là dễ hoặc ngay cả chúng đã trở nên lỗi thời. Và tuy công nghệ mới tạo ra những cơ hội phát triển tốt, kết hợp chúng vào hệ thống Clipper hiện đang có sẽ rất tốn kém và nguy hiểm.

 

Các hệ thống vận chuyển ở những nơi khác trong nước đang có những kế hoạch gì?

Các hệ thống vận chuyển từ Portland và Vancouver đến Philadelphia và Thành phố New York đang phát triển những hệ thống trả tiền vé mới sử dụng thẻ thông minh, điện thoại thông minh, thẻ tín dụng, các ứng dụng cho điện thoại di động và các công nhệ mới khác.

 

Công chúng có sẽ có tiếng nói trong cách thiết kế hệ thống hay không?

Gần đây chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát để thu thập phản hồi của khách hàng và công chúng nhằm giúp hướng dẫn chúng tôi phát triển hệ thống Clipper đời sắp tới. Quý vị vẫn có thể chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về Clipper và những điều quý vị muốn thấy có trong tương lai qua thư điện tử tại feedback@futureofclipper.com hoặc qua hộp thư thoại tại 415-778-6680.