Skip top navigation

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào thì ra mắt thế hệ tiếp theo của Clipper?

Muốn cho giai đoạn chuyển tiếp được suôn sẻ nhất thì MTC và các cơ quan chuyên chở Vùng Vịnh sẽ khai trương thế hệ tiếp theo của Clipper theo nhiều bước và giai đoạn được kiểm soát. Ứng dụng Clipper và hệ thống thanh toán trên thiết bị di động đã được đưa vào hoạt động vào tháng 4, 2021 cho iPhone và tháng 5, 2021 cho điện thoại dùng Android. Thiết bị mới sẽ được bắt đầu đưa vào hoạt động theo giai đoạn một năm, bắt đầu từ tháng 11, 2021.

 

Tôi có phải lấy thẻ Clipper mới không, hay thẻ nhựa của tôi vẫn hoạt động cho hệ thống mới?

Thẻ nhựa sẽ hoạt động với hệ thống mới. Khách hàng cũng có thể quản lý thẻ nhựa của họ qua ứng dụng Clipper. Nếu khách hàng quyết định chuyển thẻ Clipper nhựa sang qua điện thoại, thì thẻ nhựa sẽ không còn hiệu lực khi dùng phương tiện chuyên chở công cộng.

 

Tại sao thay đổi hệ thống hiện tại?

Hệ thống ban đầu được thiết kế vào những năm 1990 và một số thiết bị khó thay thế hoặc đã lỗi thời. Kỹ nghệ mới tạo ra những cơ hội thú vị nhưng kết hợp những kỹ nghệ này vào hệ thống Clipper hiện tại có thể phải mất một khoảng thời gian.

 

Hệ thống chuyên chở ở những nơi khác trong nước đang hoạt động ra sao?

Các hệ thống chuyên chở ở Bắc Mỹ từ Bờ Tây (như Los Angeles, Seattle, Portland và Vancouver) đến Bờ Đông (như Philadelphia, Boston và Thành phố New York) đã được phát triển các hệ thống trả tiền vé mới, sử dụng thẻ thông minh, điện thoại thông minh, thẻ tín dụng, ứng dụng di động và những kỹ nghệ mới khác.

 

Công chúng có tham gia vào thiết kế hệ thống không?

Chúng tôi đã thực hiện nhiều khảo sát, thu thập ý kiến của khách hàng và công chúng đã trợ giúp và hướng dẫn chúng tôi thiết kế ứng dụng Clipper và hệ thống thanh toán trên thiết bị di động. Quý vị vẫn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với Clipper và những điều quý vị muốn thấy trong tương lai qua điện thư tại feedback@futureofclipper.com hoặc hộp thư thoại 415-778-6680.