Tương lai của Clipper

Chúng tôi trân trọng những góp ý của quý vị.

MTC đã có những bước tiến đáng kể trong việc xác định các đặc điểm của hệ thống Clipper đời sắp tới với những góp ý của quý vị. Trong phần Tóm tắt dành cho khách hàng, quý vị sẽ thấy được hệ thống có thể có những mục gì, như là;  


Thẻ Clipper vẫn được giữ nguyên, nhưng trong tương lai sẽ có những cách trả tiền khác như là trả tiền qua thiết bị di động. 

Quý vị sẽ có thể quản lý tất cả chi phí vận chuyển trả cho toàn gia đình từ một tài khoản trực tuyến.

Quý vị sẽ có thể sử dụng Clipper cho những dịch vụ vận chuyển khác, như là đậu xe tại các trạm vận chuyển, chương trình chia sẻ xe đạp và vận chuyển cho người tàn tật.

Hãy chờ nhận thêm thông tin.

Việc thiết kế hệ thống Clipper đời sắp tới đang phát triển, nên xin hãy chờ nhận thêm thông tin và cơ hội để góp ý. 

Đang thành hình

  • Xuân 2017: Ý kiến của công chúng về dự thảo RFP, các nhóm chuyên khảo, phỏng vấn các nhà hưởng lợi, các buổi họp cộng đồng*
  • Cuối Xuân 2017: Khảo sát ý kiến trực tuyến
  • Hè 2017: Phát hành phiên bản RFP cuối cùng
  • Thu 2017: Lập thêm các nhóm chuyên khảo (nếu cần)

Trong quá khứ

  • 2014-2015: Từ năm 2014, Hội đồng Giao thông Đô thị cùng với các nhà vận hành giao thông đã mời công chúng cho biết họ muốn thấy có những mục gì trong Clipper đời sắp tới thông qua bảng khảo sát ý kiến trực tuyến, đường dây điện thoại và thư điện tử chuyên biệt và những buổi họp cộng đồng. Hội đồng Giao thông Đô thị cũng đã phỏng vấn lấy ý kiến các nhà hưởng lợi chủ chốt. Hãy tải về bản Tóm tắt phản hồi của công chúng về Clipper tương lai năm 2015 (dạng PDF).

* Thay đổi tùy theo cơ quan vận chuyển.

 

Giới thiệu Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), nay hệ thống có gần 2 triệu thẻ trên thị trường và được sử dụng cho hơn 800.000 chuyến đi một ngày. Clipper được đa số các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Hội đồng Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận hành giao thông của khu vực.

Chính sách về quyền riêng tư

Trang mạng này do MIG Townsquare sở hữu và quản lý thay cho MTC. Quyền riêng tư của quý vị là rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của công ty. Để biết thêm thông tin, xin xem MIG Townsquare Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của MIG Townsquare) và tham khảo toàn bộ Clipper Program Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của chương trình Clipper). MIG Townsquare chịu trách nhiệm về những thực hành về quyền riêng tư của chính công ty.