Clipper tương lai

Hiện chưa muộn để quý vị cho biết ý kiến của mình.

Chúng tôi trân trọng ý kiến của quý vị.

Vào đầu xuân, Hội đồng Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) và các cơ quan vận hành giao thông hợp tác đã mời quý vị cho biết quý vị muốn thấy Clipper đời sắp tới có những mục gì thông qua bảng khảo sát ý kiến và những nhận xét của công chúng. Chúng tôi cũng có tiến hành tổ chức các nhóm chuyên khảo và phỏng vấn các nhà hưởng lợi. Kết quả của những hoạt động này sẽ được công bố tại đây vào mùa thu 2017. Trong khi chờ đợi, quý vị vẫn có thể tiếp tục cho biết quý vị muốn thấy Clipper có thêm những mục gì trong tương lai, bằng cách gửi thư điện tử đến feedback@futureofclipper.com hoặc để lại lời nhắn tại số 415.778.6680.

Từ năm 2014, chúng tôi đã kêu gọi phản hồi của công chúng thông quả một bảng khảo sát ý kiến gửi ra trước đó. Nhờ góp ý của nhiều người đã phản hồi, chúng tôi đã có thể phát họa những bước cải tiến như sau:

Mobile icon

Nhiều cách trả tiền: Sử dụng thẻ Clipper KẾT HỢP với những tùy chọn khác như các thiết bị di động.

Family icon

Quản lý tài khoản một cách thuận tiện hơn: Quản lý tất cả chi phí vận chuyển trả cho gia đình từ một tài khoản trực tuyến.

parking icon

Sử dụng cho nhiều phương tiện vận chuyển khác: Sử dụng Clipper cho những dịch vụ vận chuyển khác, như là đậu xe tại các trạm vận chuyển, chương trình chia sẻ xe đạp và vận chuyển cho người tàn tật.

Chúng tôi mong muốn sẽ có thể sử dụng những phản hồi mới nhất của quý vị vào quy trình kế hoạch hoá cho Clipper luôn tiếp diễn.


Để biết đầy đủ chi tiết về kết quả những hoạt động thăm dò ý kiến cộng đồng trước đó, hãy tải về bản Tóm tắt phản hồi của công chúng về Clipper tương lai năm 2015 (dạng PDF) và xin đừng quên sớm vào đây xem các kết quả mới nhất.

Giới thiệu Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), nay hệ thống có gần 2 triệu thẻ trên thị trường và được sử dụng cho hơn 800.000 chuyến đi một ngày. Clipper được đa số các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Hội đồng Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận hành giao thông của khu vực.

Chính sách về quyền riêng tư

Trang mạng này do MIG Townsquare sở hữu và quản lý thay cho MTC. Quyền riêng tư của quý vị là rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của công ty. Để biết thêm thông tin, xin xem MIG Townsquare Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của MIG Townsquare) và tham khảo toàn bộ Clipper Program Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của chương trình Clipper). MIG Townsquare chịu trách nhiệm về những thực hành về quyền riêng tư của chính công ty.