Clipper trong tương lai sẽ như thế nào?

Hãy giúp chúng tôi quyết định.

Hãy cho chúng tôi biết thêm quý vị muốn sử dụng Clipper như thế nào trong tương lai.

Từ năm 2014, Hội đồng Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) và các cơ quan vận hành giao thông hợp tác đã mời công chúng góp ý cho biết họ muốn thấy Clipper đời sắp tới có những mục gì, thôngqua các bảng khảo sát ý kiến, các nhóm chuyên khảo, phỏng vấn các nhà hưởng lợi, các buổi họp cộng đồng, cũng như qua hộp thư thoại và thư điện tử.

Một lần nữa, chúng tôi hết lòng mong muốn nhận được ý kiến của quý vị trong tinh thần tiếp tục hướng dẫn sự phát triển của hệ thống Clipper đời sắp tới. Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến của quý vị bằng cách trả lời bảng khảo sát ý kiến mới nhất này.

Hội đồng Giao thông Đô thị và các nhà vận hành giao thông hợp tác chủ trương cho khai trương Clipper đời sắp tới vào năm 2020.

Cho đến nay, chúng tôi đã kết hợp các ý kiến của quý vị vào dự thảo.

Ý kiến của quý vị đã đóng góp xây dựng dự thảo thiết kế hệ thống Clipper đời sắp tới. Chúng tôi cũng có nghĩ đến một số bước cải tiến:


Mobile icon

Nhiều cách trả tiền: Sử dụng thẻ Clipper KẾT HỢP với những tùy chọn khác như các thiết bị di động.

Family icon

Quản lý tài khoản một cách thuận tiện hơn: Quản lý tất cả chi phí vận chuyển trả cho gia đình từ một tài khoản trực tuyến.

parking icon

Sử dụng cho nhiều phương tiện vận chuyển khác: Sử dụng Clipper cho những dịch vụ vận chuyển khác, như là đậu xe tại các trạm vận chuyển, chương trình chia sẻ xe đạp và vận chuyển cho người tàn tật.

Hãy chờ nhận thêm thông tin.

Chúng tôi sẽ công bố kết quả của cuộc khảo sát trực tuyến này và sẽ tạo thêm cơ hội để quý vị tiếp tục cho ý kiến về hệ thống Clipper đời sắp tới. Đồng thời, quý vị luôn luôn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với Clipper và cho biết quý vị muốn thấy hệ thống có thêm những mục gì trong tương lai, bằng cách gửi thư điện tử đến feedback@futureofclipper.com, hoặc để lại lời nhắn tại số 415.778.6680.

Trong quá khứ

  • Mùa xuân 2017: Trong tháng hai và tháng ba, Hội đồng Giao thông Đô thị đã công bố bản dự thảo RFP để công chúng góp ý, đồng thời đã tiến hành tổ chức các nhóm chuyên khảo và phỏng vấn các nhà hưởng lợi. Nhiều cơ quan đã thông báo tạo cơ hội góp ý tại những buổi họp cộng đồng.
  • 2014-2015: Từ năm 2014, Hội đồng Giao thông Đô thị cùng với các nhà vận hành giao thông hợp tác đã mời công chúng cho biết họ muốn thấy có những mục gì trong Clipper đời sắp tới thông qua bảng khảo sát ý kiến trực tuyến, đường dây điện thoại và thư điện tử chuyên biệt và những buổi họp cộng đồng. Hội đồng Giao thông Đô thị cũng đã phỏng vấn lấy ý kiến các nhà hưởng lợi chủ chốt. Hãy tải về bản Tóm tắt phản hồi của công chúng về Clipper tương lai năm 2015 (dạng PDF).

Giới thiệu Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), nay hệ thống có gần 2 triệu thẻ trên thị trường và được sử dụng cho hơn 800.000 chuyến đi một ngày. Clipper được đa số các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Hội đồng Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận hành giao thông của khu vực.

Chính sách về quyền riêng tư

Trang mạng này do MIG Townsquare sở hữu và quản lý thay cho MTC. Quyền riêng tư của quý vị là rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của công ty. Để biết thêm thông tin, xin xem MIG Townsquare Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của MIG Townsquare) và tham khảo toàn bộ Clipper Program Privacy Policy (Chính sách về Quyền riêng tư của chương trình Clipper). MIG Townsquare chịu trách nhiệm về những thực hành về quyền riêng tư của chính công ty.